Kalibratieservice

Nauwkeurig werken met meettechniek vereist technisch onberispelijke apparatuur. Veranderende omgevingsomstandigheden en thermische, mechanische of chemische belastingen kunnen echter leiden tot onnauwkeurige metingen omdat de apparaten gedurende een langere periode worden gebruikt.

Om de betrouwbaarheid van de meetresultaten en de levensduur van de meetapparatuur te garanderen, raden we regelmatige kalibratie aan. Hiervoor bieden wij u onze kalibratieservice met testcertificaat aan. Het acceptatietestcertificaat volgens DIN EN 10204:2004/3.1 toont de gegevens van de referentiemeting, de kalibratiewaarden en de meetonzekerheid, bevestigt de verbinding met nationale meetvariabelen en certificeert zo de kwaliteit van uw meetapparatuur.

Kalibratie betekent het controleren van de juistheid van de meetgrootheden van een meetinstrument of het vaststellen van meetafwijkingen. De kalibratie vindt plaats zonder enige technische tussenkomst in het meetsysteem.

Voordelen

  • Reproduceerbaarheid van metingen
  • De acceptatie van meetresultaten vergroten
  • Traceerbaarheid naar nationale normen
  • Verhoging van kwaliteitsniveau

Kalibratie-items

Absolute druk Barometers
Barografen
Luchtdruksensoren
Luchtdrukdataloggers
Temperatuur Thermometer
Thermografen
Temperatuursensoren
Temperatuurdataloggers
Vocht Hygrometer
Hygrografen
Vochtigheidssensor
Vochtigheidsdatalogger
Temperatuur/vochtigheid Thermische hygrometer
Thermische hygrograaf
Temperatuur/vochtigheidssensor
Temperatuur/luchtvochtigheid datalogger

Testfaciliteiten

Testveld voor complexe klimaatsimulatie (Fischer klimaatdruktestkamer)

Werkruimten Druk 20...1200 hPa
Temperatuur -40...+120 °C
Vochtigheid 5...98% RV (5...80% r.v. in het bereik -40...0 °C)
Wijzigingssnelheid Druk 100 hPa/min (100 ... 0,1 hPa/min in het bereik onder 600 hPa)
Temperatuur 5 K/min (-40 tot +120 °C), 2 K/min (+120 tot -20 °C),
<2 k="" min="" -20="" after="" -40="" c="" td="" gt="" --2--="">
Vochtigheid 10%/min (5 na 98% RV), 3%/min (98 na 5% RV)
Stabiliteit van klimaatwaarden Druk ± 0,3 hPa
Temperatuur ± 0,1K
Vochtigheid ± 3% RV
Referentiemeters Druk Druk DPI 740 SNo 74001562 Nauwkeurigheid ± 0,15 hPa
Temperatuur DE P655 SNr 6550206 1060/020102/109014/050285 (± 0,03 K)
Vochtigheid DE P655 SNr 6550206 1060/020102/109014/050285 (± 1,5% RV)
Testruimte afmetingen 45 cm x 45 cm x 50 cm, ca. 100 l testkamervolume