Glazenslag klokken

In de zeevaart geeft de glazen klok de wakkertijden aan door middel van akoestische signalen.

De term Glasen voor de tijdberekening op zeeschepen komt van de glazen zandlopers die vóór de uitvinding van de chronometer werden gebruikt om de tijd aan boord te bepalen. Dit waren een halfuurglas en een vieruurglas. Het passeren en draaien van de halfuurloper werd aangegeven door het slaan van de scheepsbel, waarbij het aantal slagen gelijk was aan de frequentie van het draaien. Deze telmethode ging tot acht, d.w.z. overeenkomend met één horloge, en begon vervolgens opnieuw met het draaien van de vieruursglas. De bijbehorende tijden zijn “acht glazen” (begin van het ontwaken), “één glas”, “twee glazen”, – , “zeven glazen” en opnieuw “acht glazen” (einde van het ontwaken).

Actieve filters